งานบุญอาสาฬหบูชาเมือง Dortmund

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา ขอความสุข ความเจริญจงมีแด่ทุกๆท่าน ประสงค์สิ่งใดอันเป็นกุศลธรรมขอให้จงสำเร็จทุกประการเทอญ

IMG 2334
IMG 2334
« 1 ของ 89 »